برگزاری اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی برگزار گردید.

در روز جمعه 16 اردیبهشت ماه 1401 و بعد از حضوری شدن مدارس اولین اردوی دانش آموزی با برنامه ریزی های انجام شده برگزار گردید.این اردو که با حضور حداکثری دانش آموزان برگزار گردید در محل اردوگاه ثامن الحجج برگزار گردید.روز جمعه راس ساعت 7:15 صبح تمام دانش آموزان در محل آموزشگاه حضور یافتند و طبق سامان دهی در سرویس های اردو سواری شدند.در محل آموزشگاه با توجه به برنامه های اردو تقسیم بندی انجام شد و دانش آموزان در تیم های مشخصی قرار گرفتند و برنامه های اردویی آغاز گردید.

اردوی دانش آموزی این فرصت را به دانش آموزان می دهد تا مهارت های رهبری و ارتباطی ، تعیین هدف ، تکنیک های مدیریت زمان را توسعه داده و در تیم ها به صورت مؤثرتری همکاری کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 12.9/20