برگزاری اردوی آموزشی،تربیتی،ورزشی

اردوی آموزشی،تربیتی،ورزشی برگزار گردید.

در روز چهارشنبه دوم آبان ماه 1397 و با برنامه ریزی های قبلی تصمیم به برگزاری اولین اردوی دانش آموزی گرفته شد.این اردو با حضور دانش آموزان در محل دبیرستان در ساعت 7:30 صبح آغاز گردید و با برنامه ریزی مناسب نسبت به سوارشدن دانش آموزان در سرویس ها به مقصد اردوگاه هاشمی نژاد اقدام گردید.بعد از حضور دانش آموزان در محل اردوگاه مراسم صبحگاه با برنامه تلاوت آیات کلام الله مجید و سخنرانی معاونت پرورشی دبیرستان و همچنین مسئول اردوگاه کار اردوی دانش آموزی آغاز گردید.
این اردو با برگزاری مسابقات ورزشی و برنامه های تربیتی تا زمان اذان ظهر ادامه یافت و دانش آموزان و مسئولین در نماز جماعت حضور یافتند. بعد از برگزاری نماز جماعت نسبت به توزیع ناهار در محل غذاخوری دبیرستان اقدام گردید.در ساعت 15 نسبت به بازگشت دانش آموزان به محل دبیرستان اقدام گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20