برگزاری آزمون علمی ریاضی

آزمون علمی ریاضی برگزار گردید.

امروز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه 1401 آزمون علمی ریاضی در محل آموزشگاه برگزار گردید.بعد از برگزاری مرحله اول این آزمون و اعلام نتایج آن و تعیین ،راه یافتگان به مرحله دوم در مقطع دبیرستان های دوره اول امام حسین علیه السلام دومین مرحله این آزمون برگزار گردید.حوزه آزمون در مقطع دبیرستان های پسرانه دوره اول مدارس امام حسین علیه السلام مشهد این آموزشگاه بود و داوطلبان از سایر مدارس پسرانه امام حسین علیه السلام واقع در مشهد ، راس ساعت در آزمون حضور یافتند.در این آزمون داوطلبان در مدت 90 دقیقه به تعداد 30 سوال بصورت تستی پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20