برگزاری آزمون تبار

آزمون تبار مرحله سوم برگزار گردید.

امروز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه 1401 طبق برنامه اجرایی آزمون های تبار و بعد از برگزاری مرحله اول و دوم، آخرین مرحله و سومین مرحله طبق اطلاع رسانی های انجام شده در محل آموزشگاه برگزار گردید.این آزمون در سه پایه هفتم ،هشتم و نهم برگزار گردید.طبق برنامه اعلامی آزمون راس ساعت 8 صبح آغاز گردید و به مدت 120 دقیقه ادامه یافت.

آزمون تبار هر سال در 3 مرحله و رقابت در بین دانش آموزان مدارس امام حسین علیه السلام برگزار می گردد.این آزمون در دروس مطالعات اجتماعی،ریاضی،علوم،پیامهای آسمانی،قرآن،زبان انگلیسی،ادبیات فارسی،عربی و تعداد 105سوال برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20