بازدید کارشناسان آموزش و پرورش از آموزشگاه

کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش  از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند.

امروز سه شنبه 29 مهرماه 1399 شاهد حضور کارشناسان تخصصی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در دروس عربی و زبان انگلیسی از آموزشگاه بودیم.در این بازدید که با همراهی مدیریت دبیرستان جناب آقای رستمی بود ،از وضعیت برگزاری کلاس ها بازدید بعمل آمد.در این بازدید با تشریح برنامه های آموزشگاه در بازه 15 مهرماه تا امروز توسط مدیریت محترم نسبت به ارائه عملکرد به بازدید کنندگان اقدام گردید.همزمان با حضور کارشناسان کلاس های آنلاین عربی و زبان انگلیسی در حال برگزاری بود که از این کلاس ها بصورت آنلاین توسط کارشناسان بازدید بعمل آمد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20