بازدید از نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم

از نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم بازدید به عمل آمد.

امروز چهارشنبه 4 خرداد ماه 1401 همزمان با برگزاری آزمون های نوبت دوم در دبیرستان است و طبق برنامه امتحانی در پایه هفتم و هشتم امروز آزمون ریاضی در این دو پایه برگزار می شود و در پایه نهم، آزمون بصورت هماهنگ در درس علوم تجربی برگزار می گردد.در طی برگزاری آزمون های امروز جناب آقای طاهریان کارشناس مسئول مقطع متوسطه دوره اول مدارس امام حسین علیه السلام از محل برگزاری آزمون بازدید بعمل آوردند.در این بازدید مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای امیری ایشان را همراهی کردند.قابل ذکر است آزمون های نوبت دوم طبق برنامه در پایه های هفتم و هشتم تا 23 خرداد ماه 1401 و در پایه نهم و بصورت هماهنگ تا 25 خردادماه 1401 ادامه خواهد داشت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 5/20