اعلام منتخبین شورای دانش آموزی

منتخبین شورای دانش آموزی اعلام گردید.

در طی روزهای گذشته انتخابات دانش آموزی برگزار گردید و بعد از رای گیری امروز سه شنبه 15 آذرماه 1401 نتایج اعلام گردید.اسامی این منتخبین با تعداد آرای اخذ شده به شرح زیر می باشد:

1-یاسین خنده رو تعداد آرا 80

2-محمد مقدم  تعداد آرا 74

3-پارسا شجاعی تعداد آرا 74

4-امیرعلی حسینی تعداد آرا 73

5-صالح توزیعی تعداد آرا 71

6-محمد سجاد قشمشمی تعداد آرا 70

7-عرفان سمیع زاده تعداد آرا 68

8-محمدمبین فردین فر تعداد آرا 67

9-علی نامور تعداد آرا 62

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20