اطلاعیه برگزاری هفتمین دوره مسابقات علمی ریاضی

برگزاری هفتمین دوره مسابقات علمی ریاضی اطلاع رسانی گردید.

امروز شنبه 27 دی ماه 1399 شیوه نامه برگزاری هفتمین دوره مسابقات علمی ریاضی پایه های هفتم،هشتم و نهم از این طریق و کانال سروش دبیرستان جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاه گرامی اعلام گردید.

روش اجرای آزمون به شرح زیر می باشد:

1- این آزمون بصورت مجازی و در دو مرحله برگزار می گردد.
مرحله اول این آزمون که در آخر بهمن ماه 99 با حضور تمام دانش آموزان برگزار می گردد و مرحله دوم در اردیبهشت ماه سال 1400 برگزار می گردد.
2- از بین شرکت کنندگان در مرحله اول 10 درصد افراد که بالاترین نمره را در هر پایه کسب کرده اند به مرحله دوم راه خواهند یافت.

3- به نفرات برتر استانی در هر پایه هدیه مناسب تقدیم خواهد گردید.

4- سوالات آزمون بصورت چهارگزینه ای و مجازی خواهد بود که شبیه آزمون های تبار مدارس توسط رایانه تصحیح و کارنامه بنام صادر می شود.

5- منبع آزمون کتب درسی ریاضی پایه های هفتم ،هشتم و نهم در سطوح بالای یادگیری طراحی خواهد شد. بودجه بندی آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.حضور تمام دانش آموزان در سه پایه الزامی است


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20