آغاز مسابقات آزمایشگاهی شهید شهریاری

مسابقات آزمایشگاهی شهید شهریاری آغاز گردید

امروز پنج شنبه 2 اسفندماه 1397 مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید شهریاری در محل این آموزشگاه با حضور مسابقه دهندگان در روز اول کلید خورد.این مسابقات طبق برنامه و هماهنگی های صورت گرفته در مدارس امام حسین(علیه السلام) در دو روز متوالی در بین مدارس دوره اول امام حسین(علیه السلام) در محل این آموزشگاه برگزار می گردد.این رقابت ها امروز از ساعت 7:45 صبح با حضور واحد های شهرستان، مدارس امام حسین(علیه السلام) آغاز گردید.طبق برنامه فردا جمعه مدارس واحدهای مشهد و دیگر واحدهای باقی مانده شهرستان ها در این رقابت ها حضور خواهند داشت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20